Front-office Operațional al Băncii

Front-office universal al Băncii, orientat spre vânzarea produselor bancare şi deservirea operaţională complexă a clienţilor cu aplicarea tehnologiilor CRM

Front-office universal al Băncii, orientat spre vânzarea produselor bancare şi deservirea operaţională a clienţilor, cu aplicarea tehnologiilor de CRM, precum şi cu utilizarea mecanismelor de segmentare a Clienţilor şi de realizare a vânzărilor Cross.

DeVision-FS “Front-office Operațional al Băncii” permite o substanţială reducere a timpului şi sporirea calităţii deservirii clienţilor, punând la dispoziţie un mecanism unic de lucru pe diferite direcţii ale deservirii bancare, unite într-un “ghişeu unic” de deservire a clienţilor. “Ghişeul unic” acumulează toată informaţia despre client, inclusiv datele cu caracter personal, setul de produse bancare şi operaţiuni efectuate de acesta, istoria completă a relaţiilor cu clientul. Interfaţa web accesibilă şi intuitivă permite angajatului Băncii să-şi concentreze eforturile asupra esenţialului – deservirea clienţilor, canalizându-şi atenţia spre prestarea serviciilor către client, dar nu spre executarea operaţiunilor de rutină din sistemul informaţional al Băncii. 

Descărcați Prezentare

Beneficii pentru Afacerea Dvs. din Implementarea Soluției

COMPLEXITATEA SOLUŢIEI

DeVision-FS “Front-office Operațional al Băncii” este proiectat ca o soluţie complexă, care automatizează integral toate procesele de afaceri front-office ale Băncii: consultarea clienţilor referitor la produse şi tarife, vânzarea produselor bancare, efectuarea operaţiunilor cu produsele clienţilor – emiterea şi deservirea cardurilor de plată, deschiderea, deservirea depozitelor şi a contractelor de credit, efectuarea plăţilor şi transferurilor de mijloace băneşti.

MEDIU INFORMAŢIONAL UNIC PENTRU DESERVIREA CLIENTULUI

Permite consolidarea şi menţinerea în stare actuală a informaţiei complete despre client într-un mediu informaţional unic: profil extins al clientului, dosar electronic, indicatori financiari de calcul, istoria cererilor şi adresărilor clientului cu scopul înregistrării modificării statutului şi stării lor, carnet CRM cu reflectarea întregii cronologii a activităţilor executate şi planificate cu clientul.

GESTIUNEA SEGMENTĂRII CLIENŢILOR

DeVision-FS “Front-office Operațional al Băncii” asigură posibilitatea segmentării automate a clienţilor Băncii după anumiţi parametri sociali, economici, demografici etc. şi ajustării matricelor cu segmente de produse şi cu produse cross pentru diferite profiluri de clienţi. Segmentarea clienţilor permite elaborarea unor noi produse bancare şi desfăşurarea campaniilor marketing pentru segmente-ţintă.

GESTIUNEA VÂNZĂRILOR CROSS

Pentru gestiunea vânzărilor cross, în sistem se ajustează matricele cu segmente de produse şi cu produse cross. În baza mecanismului segmentării şi strategiilor de afaceri în relaţiile cu clienţii, soluţia DeVision-FS “Front-office Operațional al Băncii” stimulează acţiunile proactive în realizarea prevânzărilor şi vânzărilor cross, „recomandând” în mod automat şi „stimulând” angajatul Băncii să propună clientului produse suplimentare şi servicii din domeniul intereselor şi preferinţelor lui.

GESTIUNEA STRATEGIILOR BUSINESS ÎN RELAŢIILE CU CLIENŢII

DeVision-FS “Front-office Operațional al Băncii” permite ajustarea strategiei în relaţiile cu clienţii în funcţie de diverse evenimente, care se produs în sistem. În baza regulilor de afaceri setate, sistemul formează în regim automat lista activităţilor şi acţiunilor angajatului Băncii, orientate spre interacţiunea cu Clienţii (apel telefonic, întrevedere, scrisoare, sms, e-mail).

INTEGRAREA CU SISTEMELE ACTUALE ALE BĂNCII

DeVision-FS “Front-office Operațional al Băncii” este construită în baza principiilor şi standardelor SOA, lucru, care permite integrarea cu uşurinţă în actuala infrastructură IT a Băncii, soluţia devenind astfel şi mai atractivă.

  • Dezvoltatori de înaltă Calificare
  • Ani de Experiență în Dezvoltare Sistemelor Informaţionale
  • Bănci din Diferite țări al CSI
  • Proiecte la Scară Largă Completate cu Succes