Suport

Noi asigurăm o perfecţionare de înaltă calitate, durabilă a soluţiilor IT, ce corespund dinamicii dezvoltării pieţei, inclusiv asistenţă şi mentenanţă a businessului în creştere a clienţilor noştri.

Noi am acceptat o abordare a deservirii clienţilor în baza unui acord privind nivelul prestării serviciilor (Service Level Agreement, SLA), care conţine descrierea serviciilor prestate, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi nivelul coordonat de calitate a prestării unui serviciu concret. Pentru fiecare serviciu prestat („linie fierbinte”, corectarea neconcordanţelor, realizarea cerinţelor, mentenanţa modificărilor legislaţiei etc.) se stabilesc obligaţii, care determină nivelul de calitate al mentenanţei. 

Pentru o exploatare eficient a software, noi propunem clienţilor noştri servicii de mentenanţă, care acoperă cerinţele de mentenanţă: de la o simplă consultaţie privind setările până la o dezvoltare de proporţii a software.  

Deservire de consultanţă

Oferirea consultaţiilor în probleme de ajustare şi exploatare software, înregistrarea erorilor, neconcordanţelor, obiecţiilor şi doleanţelor privind dezvoltarea soluţiilor IT şi a cerinţelor de menţinere în stare actualizată a suportului legislativ. Canale de adresare: telefon, poşta electronică, conferinţă prin Skype, înregistrarea cererilor pe Service Desk.

Actualizarea versiunilor şi suportul legislaţiei

Actualizarea sistematică a furnizarea unor noi versiuni ale sistemului, precum şi suportul operativ al modificărilor legislaţiei pentru asigurarea conformării software cerinţelor regulatorilor.

Identificarea defectelor şi eliminarea erorilor

Corectarea neconcordanţelor, erorilor şi cerinţelor faţă de software, parvenite la „linia fierbinte” şi înregistrate de client. Eliminarea problemelor se efectuează în termenele reglementate, în conformitate cu priorităţile şi nivelul de complexitate, fixate în contract. Timpul reacţionării la erori majore – până la 5 zile. Timpul de reacţionare la erori nesemnificative – până la 10 zile.

Service consultant

Punerea la dispoziţia clientului a unui consultant service în funcţie de direcţii de activitate, care, cunoscând specificul proceselor business ale clientului, asigură prelucrarea operativă (cu timp garantat de răspuns) a solicitărilor clientului.

Suport individual

Definitivare individuală şi perfecţionare software, suport individual în administrarea şi mentenanţa sistemului, inclusiv prezenţa permanentă a specialiştilor noştri pe platforma clientului.

Asistenţa adminstratorilor de software ORACLE

  • Consultaţii privind ajustarea serverelor sistemului de gestiune a bazelor de date
  • Consultaţii privind ajustarea serverelor aplicaţiilor
  • Consultaţii privind ajustarea staţiilor de lucru a serverelor terminale

Suport Online şi Offline

În funcţie de natura şi complexitatea situaţiilor problematice intervenite, clientului poate beneficia de asistenţă atât în regim online (telefon, Skype, conectare de la distanţă), cât şi în regim offline (e-mail, platforma clientului).

  • Dezvoltatori de înaltă Calificare
  • Ani de Experiență în Dezvoltare Sistemelor Informaţionale
  • Bănci din Diferite țări al CSI
  • Proiecte la Scară Largă Completate cu Succes