Scoring de Credit

Automatizarea evaluării credibilităţii debitorilor şi suportului la luarea deciziei în procesul creditării cu amănuntul

DeVision-FS «Scoring de Credit» reprezintă un instrument complex pentru soluţionarea sarcinii de scoring de credit, care automatizează procesul de evaluare a credibilităţii clientului şi de suport la luarea deciziei privind creditarea cu amănuntul. 

DeVision-FS «Scoring de Credit» utilizează diverşi indicatori cantitativi şi caracteristici ale clientului, precum şi parametri ai creditului solicitat pentru calculul riscului unei eventuale nerestituiri a creditului (default-ului). Calculul se poate face atât pe baza unei Fişe scoring, cât şi cu utilizarea unor modele scoring, construite pe baza unor date statistice despre creditele eliberate anterior. Modelele scoring stabilesc o legătură predictivă între informaţiile despre debitor şi probabilitatea restituirii creditului la scadenţă, în volum deplin.

Descărcați Prezentare

Beneficii pentru Afacerea Dvs. din Implementarea Soluției

CREŞTEREA VÂNZĂRILOR DE PRODUSE DE CREDITARE ALE BĂNCII

Instrumentele de scoring automat, stabilire a ratingului şi evaluare a credibilităţii debitorului, incorporate în sistemul de Credite pe Bandă Rulantă, reduc considerabil timpul de verificare a cererii de credit şi accelerează procesul de luare a deciziei privind acordarea sau refuzul de a acorda un credit. Astfel se măreşte debitul şi viteza de acordare a creditelor pe bandă rulantă, lucru, care influenţează pozitiv creşterea vânzărilor de produse de creditare.

EVALUAREA OBIECTIVĂ A NERESTITUIRII CREDITULUI

DeVision-FS «Scoring de Credit» automatizează calculul evaluării scoring a debitorului, asigurând o evaluare rapidă, echitabilă şi obiectivă a nivelului de risc al nerestituirii creditelor, spre deosebire de metodele subiective, la baza cărora se află părerea experţilor în credite ai Băncii.

GESTIUNEA POLITICII RISCURILOR DE CREDIT ALE BĂNCII

DeVision-FS “Scoring de Credit” permite ajustarea şi gestionarea de sine stătătoare a unui număr nelimitat de modele scoring, ce corespund diferitor versiuni ale politicii creditare a Băncii, de exemplu, celor orientate spre diferite niveluri de risc, diferite niveluri de rentabilitate sau celor orientate spre diverse segmente ale clienţilor. Angajaţii Băncii pot gestiona operativ şi comuta în sistemul de credite pe bandă rulantă modelele scoring mai rigide în cele mai puţin rigide şi viceversa. Astfel în regim de timp real managerii de riscuri pot regulariza politica de riscuri de credit în funcţie de situaţia creată pe piaţă şi scopurile curente ale Băncii.

Funcționalitate

Pregătirea datelor pentru construirea modelelor scoring cu ajutorul Oracle Advanced Analytics (Data Miner);

Ajustarea noţiunii „default”, utilizate pentru construirea modelelor (posibilitatea setării diverselor versiune de „default” pentru diverse produse de creditare);

Construirea modelelor scoring (posibilitatea setării unor modele scoring aparte pentru fiecare produs de creditare);

Actualizarea modelelor – evaluarea şi analiza modelelor nou create pe baza istoriei de credit a Băncii şi integrarea lor rapidă în activitate;

Posibilitatea generării datelor istorice „test” pentru construirea modelelor scoring în cazul lipsei unei istorii reale de credit;

Fixarea documentară a tuturor acţiunilor întreprinse cu scopul creării, modificării şi actualizării modelelor scoring.

  • Dezvoltatori de înaltă Calificare
  • Ani de Experiență în Dezvoltare Sistemelor Informaţionale
  • Bănci din Diferite țări al CSI
  • Proiecte la Scară Largă Completate cu Succes