Debt Collection

Automatizarea tuturor etapelor de lucru cu creanţele: de la monitorizare până la încasarea datoriilor restante conform creditelor acordate

DeVision-FS «Debt Collection» automatizează toate procesele şi etapele de monitorizare şi colectare a creanţelor conform creditelor acordate. Soluţia permite vizualizarea informaţiei actuale referitoare la debitori, fidejusori, contracte de credit şi obiecte ale asigurării, creanţe curente. Toate activităţile executate în procesul de conlucrare cu debitorii, se fixează, indicându-se rezultatul, lucru, care permite urmărirea eficienţei muncii angajaţilor Băncii. Numărul mare de modalităţi posibile de interacţiune cu debitorii asigură o înaltă eficacitate a muncii angajaţilor Băncii la colectarea creanţelor. 

Descărcați Prezentare

Beneficii pentru Afacerea Dvs. din Implementarea Soluției

COMPLEXITATEA SOLUŢIEI

DeVision-FS “Debt Collection” automatizează în complex toate etapele de colectare a creanţelor: „Somaţie” (expediere preventivă SMS, e-mail), «Colectare Moale» (notificare la telefon, notificare prin SMS, e-mail cu avertizare privind scadenţa creanţei), «Colectare Grea» (expediere SMS, e-mail cu cererea de a achita creanţa, notificare prin poştă, apeluri telefonice, şi vizitarea debitorului, conlucrarea cu fidejusorii), transferul la „Departamentul Credite Problematice” şi „Transmitere în judecată” (pregătirea calculului pentru instanţă, raportul privind activităţile efectuate, formarea arhivei electronice a documentelor).

GESTIUNEA STRATEGIILOR DE COLECTARE A CREANŢELOR

DeVision-FS “Retail Banking CRM” permite ajustarea strategiei în relaţiile cu clienţii în funcţie de diverse evenimente, care se produs în sistem. În baza regulilor de afaceri setate, sistemul formează în regim automat lista activităţilor şi acţiunilor angajatului Băncii, orientate spre interacţiunea cu Clienţii (apel telefonic, întrevedere, scrisoare, sms, e-mail). În conformitate cu strategia colectării creanţelor, soluţia permite notificarea automată a debitorilor, expediată prin mesaje sms sau e-mail.

CONTROLUL EFICIENŢEI PROCESELOR DE COLECTARE A CREANŢELOR

Formarea fluxurilor de sarcini şi activităţilor planificate pentru angajaţii Băncii, cu specificarea priorităţilor şi termenelor de executare, desfăşurate în conformitate cu strategia setată (apel telefonic, vizită, scrisoare, sms, e-mail); fixarea rezultatelor de facto a activităţilor realizate cu planificarea acţiunilor viitoare de conlucrare cu debitorul; consolidarea tuturor informaţiilor şi documentelor acumulate în procesul operării cu creanţele în „Dosarul Electronic al Debitorului” – automatizarea integrală a acestor acţiuni asigură o manevrabilitate înaltă a proceselor de recuperare a creanţelor şi eficienţa muncii angajaţilor Băncii.

CONTROLUL CALITĂŢII PORTOFOLIULUI DE CREDITE

Automatizarea tuturor etapelor de operare cu creanţele (pornind de la monitorizare şi încheind cu recuperarea datoriei), inclusiv controlul realizării la timp a activităţilor, fixarea acţiunilor efectuate şi planificarea celor ulterioare, analiza eficienţei activităţilor desfăşurate permit reducerea considerabilă a nivelului de datorii restante şi îmbunătăţirea calităţii portofoliului de credite.

  • Dezvoltatori de înaltă Calificare
  • Ani de Experiență în Dezvoltare Sistemelor Informaţionale
  • Bănci din Diferite țări al CSI
  • Proiecte la Scară Largă Completate cu Succes