Conveier de Credite

Automatizarea proceselor business la prelucrarea precreditară a cererilor în sfera creditării cu amănuntul: de la primirea cererii până la eliberarea creditului

Schimbarea necesităţilor activităţii bancare cu amănuntul (retail banking) atrage nu doar reorganizarea actualelor procese business de creditare cu amănuntul, dar şi formularea soluţiei tehnologice pentru automatizarea prelucrării pe bandă rulantă a cererilor în procesul de vânzare a produselor de credit. 

DeVision-FS “Conveier de Credite” reprezintă o soluţie front-office, care automatizează în complex procesele business de prelucrare precreditară a cererilor în sfera creditării cu amănuntul: de la recepţionarea cererii de credit până la eliberarea creditului, favorizând astfel organizarea vânzării pe bandă rulantă a creditelor. Automatizând procesele business pe bandă rulantă, DeVision-FS “Conveier de Credite” formează o bază tehnologică pentru dezvoltarea cu succes a businessului creditării cu amănuntul. Factorii cheie ai succesului organizării în flux a procesului sunt viteza, flexibilitatea, productivitatea şi debitul înalt al creditării pe bandă rulantă. 

Descărcați Prezentare

Beneficii pentru Afacerea Dvs. din Implementarea Soluției

EFICIENŢA ÎNALTĂ A VÂNZĂRILOR DE PRODUSE DE CREDITARE

Eficacitatea procesului de vânzare a produselor de creditare poate fi atinsă din contul organizării prelucrării cererilor pe bandă rulantă, când procesele setate în sistem „ghidează” în procesul business toţi participanţii lui. DeVision-FS “Conveier de Credite” asigură posibilitatea deservirii rapide a unui flux mare de clienţi, menţinând, totodată, un standard înalt al calităţii. În plus, controlul duratei fiecărei etape de examinare a cererii de credit, instalarea şi urmărirea KPI provizorii pentru toţi participanţii la proces asigură transparenţa maximă şi manevrabilitatea procesului de vânzări ale produselor de creditare.

LANASAREA RAPIDĂ A PRODUSELOR NOI DE CREDITARE

DeVision-FS “Conveier de Credite” permite ajustarea operativă şi lansarea pe piaţă a unor noi produse, ce corespund solicitărilor şi preferinţelor actuale ale clienţilor. În plus, sistemul conţine o gamă largă de procese business pentru cele mai răspândite şi solicitate produse de creditare, cum ar fi „Credit în numerar”, „Carduri de credit”, „Credit auto”, „Electrocasnice”, „Credit SMS”, „Plată în rate”, „Ipotecă”, Microcredit”.

LIBERTATE ÎN REALIZAREA IDEILOR DE AFACERI

DeVision-FS “Conveier de Credite” asigură flexibilitatea ajustării proceselor business de orice complexitate, lucru, care permite includerea în scenariul examinării cererii a oricăror acţiuni necesare şi implicarea tuturor participanţilor necesari în procesul de coordonare şi adoptare a deciziei de creditare. Angajaţii Băncii pot seta de sine stătător şi operativ formele de introducere a informaţiei, setul atributelor cererii de credit şi modul de procesare a acesteia, strategia de adoptare a deciziei de acordare a creditului. Pentru fiecare produs de creditare poate fi setat un set propriu de atribute ale cererii de credit şi o strategie proprie de examinare a cererii şi de luare a deciziei.

COTROLUL RISCURILOR DE CREDIT

Evaluarea automată a credibilităţii clientului, mecanismele incorporate de scoring şi determinare a ratingului clientului, alături de oportunităţile largi de determinare a limitelor şi ratelor de creditare în funcţie de nivelul de competenţe al angajaţilor Băncii, contribuind astfel la minimizarea riscului de eliberare a „creditelor problematice”.

Funcționalitate

Identificarea clientului şi selectarea întregii informaţii existente în sistem despre client.

Introducerea cererii, evaluarea veridicităţii şi deplinătăţii informaţiilor din anchetă, depistarea erorilor de introducere, verificarea conformării cerinţelor Băncii faţă de debitor şi parametrilor creditului.

Verificarea clientului de pe stop-list (lista neagră); analiza atributelor cererii cu scopul identificării unor momente suspecte şi a unei potenţiale excrocherii (Anti-Fraud).

Verificare după bazele de date: «listele negre», solicitare automată la Biroul Istoriilor de Credit, alte sisteme scoring externe.

Calculul automat al punctajului scoring, ratingului debitorului. Aceste calcule se efectuează în baza datelor de anchetă ale debitorului, istoriei lui de credit, prezenţei şi mărimii creanţei debitorului faţă de Bancă, disciplinei stingerii (la timp, cu regularitate, în volum deplin) a creanţelor, dispunerea de depozite.

Calculul automat al parametrilor recomandaţi de creditare: recomandările în privinţa sumelor, termenelor şi ratelor dobânzii.

Perfectarea cererii în sistem ca „dosar electronic al clientului”, cu posibilitatea ataşării oricăror documente şi fişiere. Toate informaţiile despre client, introduse în sistem, devin accesibile pentru analiză tuturor participanţilor la procesul de examinare al cererii de credit , care completează dosarul cu diverse documente electronice, evaluări şi comentarii (cereri, contracte, specimene ale semnăturilor, calculul ratingului, calculul indicatorilor economici, avizele serviciilor etc.)

Monitorizarea şi verificarea documentelor de către departamentul administrarea creditelor.

Tipărirea setului întreg de documente necesare eliberării creditului.

  • Dezvoltatori de înaltă Calificare
  • Ani de Experiență în Dezvoltare Sistemelor Informaţionale
  • Bănci din Diferite țări al CSI
  • Proiecte la Scară Largă Completate cu Succes