Servicii

Set complet de servicii privind crearea unui mediu IT eficient al Companiei, care contribuie la dezvoltarea durabilă a businessului Dvs.

Nu dispuneţi de suficient timp şi resurse pentru gestionarea ecosistemului informaţional complicat al Companiei dvs.? Aveţi nevoie de experţi, capabili să presteze servicii IT „la cheie”? Noi vă oferim servicii de gestiune complexă a mediului informaţional al Companiei Dvs.:

Analiza business şi optimizarea business proceselor

Conjunctura pieţei aflată în continuă schimbare şi condiţiile practicării businessului impun o analiză permanentă şi optimizarea proceselor business operaţionale. 

Serviciile de consultanţă privind optimizarea şi sporirea eficienţei proceselor business au menirea de a pregăti businessul pentru automatizare, asigurând astfel un rezultat maxim din investiţiile în tehnologiile informaţionale. 

În comun cu Clientul, analiştii noştri business îşi vor focaliza eforturile asupra studierii detaliate a proceselor business curente ale Companiei şi asupra determinării potenţialului cu scopul optimizării şi automatizării în continuare. Rezultatele analizei se formulează în formă de plan strategic de dezvoltare a Sistemului Informaţional, care va include recomandări privind optimizarea proceselor business, precum şi un set de cerinţe funcţionale şi conceptuale faţă de sistemul informaţional.

Elaborarea şi implementarea soluţiilor IT

În consolidarea poziţiei pe piaţă, factorul critic îl constituie focalizarea asupra provocărilor pieţei şi căutarea căilor de diferenţiere de concurenţi. Soluţiile IT customizate asigură cele mai bune condiţii pentru automatizarea flexibilă şi rapidă a proceselor şi asistenţa tehnologică a dezvoltării strategice a businessului. 

Mai bine de 16 ani noi elaborăm şi implementăm sisteme IT, ce corespund necesităţilor de automatizare a proceselor business ale clienţilor noştri. În cadrul proiectelor, toate lucrările se execută în baza actualelor standarde corporative în gestiunea proiectelor, care determină modul şi consecutivitatea acţiunilor echipelor de proiect, reducând astfel eventualele riscuri de proiect. În proiectele de implementare noi aplicăm metodologia gestiunii proiectelor Scrum Agile. Experienţa proiectelor noastre denotă că abordarea Scrum Agile contribuie la o creştere apreciabilă a satisfacerii clienţilor datorită implicării active a clientului în procesul nemijlocit de elaborare a soluţiilor IT. Feedback-ul sistematic cu clientul asigură o implementare cu un scop bine definit şi o realizare maxim eficientă a proiectului. 

Noi executăm setul întreg de lucrări de proiectare, elaborare, implementare şi dezvoltare a sistemelor informaţionale. În funcţie de cerinţele tehnice, înaintate de client faţă de sistem, noi efectuăm investigaţii anteproiect complexe cu scopul analizei cerinţelor funcţionale, proceselor business şi a participanţilor la ele, modelului de date, arhitecturii sistemei proiectate. Datele acumulate în procesul investigaţiei se sistematizează, după care se întocmeşte un caiet de sarcini, care va sta la baza elaborării sau dezvoltării funcţionalităţii sistemului informaţional.

Elaborarea sistemului se efectuează, aplicându-se mijloacele instrumentale şi tehnologiile corporaţiei ORACLE, care includ astfel de direcţii, cum ar fi:

 1. proiectarea şi elaborarea Sistemelor şi Soluţiilor IT (ORACLE Database, ORACLE Forms, ORACLE ADF (Application Development Framework), ORACLE PL/SQL, Java, Java Script, HTML);
 2. elaborarea Sistemelor IT analitice (ORACLE BI) şi Sistemelor de Raportare Operativă şi Administrativă (ORACLE Publisher, Jasper Reports);
 3. ajustarea productivităţii şi administrarea Bazelor de Date ORACLE.

Analiza şi reengineering-ul infrastructurii IT

Multitudine de software dispersate, neintegrate între ele, tehnologii învechite, cunoştinţe fragmentare şi abilităţi ale angajaţilor Departamentului IT. Cam astfel adesea arată landşaftul IT, format istoric, al multor companii. O bună parte din bugetul IT este investită în asistenţa şi mentenanţa sistemelor neintegrate între ele, sustrăgând considerabile resurse financiare şi temporale de la dezvoltarea în continuare a mediului informaţional al Companiei şi având un impact negativ asupra competitivităţii şi eficienţei businessului. 

Activitatea consultanţilor noştri IT are menirea de a optimiza infrastructura informaţională a Companiei. În comun cu clientul, noi evaluăm starea curentă a landşaftului informaţional, inclusiv echipamentul informatic, mijloacele de comunicaţie, software, soluţiile IT utilizate. 

Rezultatele analizei se formulează în formă de strategie a dezvoltării infrastructurii IT, care include recomandările privind optimizarea infrastructurii IT existente, formarea modelelor de integrare şi interacţiune a sistemelor informaţionale ale Companiei. Implementarea modificărilor propuse va permite Companiei să reducă cheltuielile şi să mărească rentabilitatea investiţiilor în tehnologiile informaţionale, precum şi să creeze condiţii pentru dezvoltarea optimă a tehnologiilor informaţionale ale Companiei pe măsura extinderii businessului. 

Outsourcing resurselor IT

Specialiştii Companiei noastre pot participa la realizarea proiectelor active ale clienţilor, oferindu-le resurse IT în volumul şi în domeniul de specializare necesar. Aceasta permite atragerea specialiştilor de înaltă calificare în conformitate cu necesităţile curente ale clientului, sporind astfel esenţial potenţialul şi capacităţile propriei subdiviziuni IT. Această modalitate de interacţionare oferă posibilitatea de a optimiza structura şi componenţa specialiştilor IT ai clientului şi a spori eficienţa şi calitatea rezultatului obţinut. 

În cazul punerii la dispoziţie a resurselor IT pentru executarea lucrărilor, clientul determină lista obiectivelor prioritare, volumul necesar de manoperă şi componenţa specialiştilor pentru realizarea lor. Procesul executării lucrărilor are loc în strânsă interacţiune cu specialiştii clientului, care pot modifica operativ prioritatea, componenţa obiectivelor şi, respectiv, volumul şi componenţa resurselor atrase în funcţie de necesităţile de afaceri formate curent. 

Noi oferim clienţilor noştri resurse IT calificate pe următoarele direcţii:

 • Analişti business în domeniul automatizării activităţii operaţionale;
 • Analişti IT în domeniul analizei arhitecturii şi elaborării bazelor şi depozitelor de date (Oracle Database), problemelor de integrare şi interacţiune dintre sisteme;
 • Elaboratori de aplicaţii Oracle (arhitectura aplicaţiei, modelul de date, funcţionalitatea, interfaţa utilizatorului, integrarea);
 • Programatori Oracle (SQL, PL/SQL, Oracle ADF/J2EE, Oracle BI);
 • Administratori Oracle (derulare, ajustare, analiză şi tuning al productivităţii, determinarea cerinţelor faţă hardware).

Avantaje pentru Businessul Dvs.

Sporirea eficienţei IT

Serviciile noastre de consultanţă vă permit să sporiţi productivitatea IT şi să acceleraţi procesul de inovare.

Concentrarea Asupra Dezvoltării Businessului

Delegând funcţiile IT, vă concentraţi asupra dezvoltării strategice a businessului dvs., iar noi asigurăm asistenţa tehnologică optimă

Reducerea TCO

Experienţa nivelul nostru de calificare în prestarea serviciilor IT vă permite să optimizaţi cheltuielile dvs. IT şi să reduceţi riscurile investirii în IT

 • Dezvoltatori de înaltă Calificare
 • Ani de Experiență în Dezvoltare Sistemelor Informaţionale
 • Bănci din Diferite țări al CSI
 • Proiecte la Scară Largă Completate cu Succes