Soluții

Soluţiile inovative IT ca bază tehnologică pentru dezvoltarea afacerii şi atingerea scopurilor strategice ale Băncii

Front-office Operațional al Băncii

Front-office universal al Băncii, orientat spre vânzarea produselor bancare şi deservirea operaţională complexă a clienţilor cu aplicarea tehnologiilor CRM

Află mai Multe
Conveier de Credite

Automatizarea proceselor business la prelucrarea precreditară a cererilor în sfera creditării cu amănuntul: de la primirea cererii până la eliberarea creditului

Află mai Multe
Debt Collection

Automatizarea tuturor etapelor de lucru cu creanţele: de la monitorizare până la încasarea datoriilor restante conform creditelor acordate

Află mai Multe
Ghişeu Unic

Automatizarea proceselor deservirii de casă pentru produse, operaţiuni, conturi ale clientului în interfaţa unei singure aplicaţii – „ghişeul unic”

Află mai Multe
Scoring de Credit

Automatizarea evaluării credibilităţii debitorilor şi suportului la luarea deciziei în procesul creditării cu amănuntul

Află mai Multe
Analizator de Date

Instrument specializat, care permite efectuarea analizei vizuale şi studierea aprofundată a istoriei de credit a Băncii

Află mai Multe
  • Dezvoltatori de înaltă Calificare
  • Ani de Experiență în Dezvoltare Sistemelor Informaţionale
  • Bănci din Diferite țări al CSI
  • Proiecte la Scară Largă Completate cu Succes