Ghişeu Unic

Automatizarea proceselor deservirii de casă pentru produse, operaţiuni, conturi ale clientului în interfaţa unei singure aplicaţii – „ghişeul unic”

DeVision-FS «Ghişeu Unic» automatizează procesele deservirii de casă a clientului pentru toate produsele acestuia, deschise în orice filială a Băncii. Toate operaţiunile se efectuează într-un spaţiu informaţional unic cu o interfaţă simplă şi accesibilă, fără necesitatea comutării între ghişee şi fără aplicaţii pentru efectuarea diferitor operaţiuni bancare. 

Tehnologia operării în regim de «ghişeu unic» asigură reducerea substanţială a manoperei operaţiunilor, lucru, care permite îmbunătăţirea calităţii deservirii clienţilor. Datorită acestei soluţii, deservirea clientului în orice filială sau sucursală a Băncii, pentru oricare din produsele lui, devine posibilă în 2-3 minute. 

Descărcați Prezentare

Beneficii pentru Afacerea Dvs. din Implementarea Soluției

UNIVERSALITATEA DESERVIRII CLIENŢILOR

În „Ghişeul unic” angajatul Băncii poate efectua următoarele operaţiuni:

  • stingerea creditului, achitarea dobânzii pentru credit;
  • suplimentarea contului, decontarea venitului din dobândă de pe depozit;
  • efectuarea operaţiunilor în conturile curente şi în conturile cardurilor de plastic ale clientului (plăţi, suplimentare cont, primirea mijloacelor în numerar);
  • primirea / expedierea unui transfer de bani;
  • achitarea serviciilor comunale, serviciilor internet, telefoniei fixe şi mobile;
  • convertirea valutei.

OPERATIVITATEA ŞI FLEXIBILITATEA SETĂRILOR

Ajustarea proceselor business permite completarea operativă a operaţiunilor efectuate în „Ghişeul Unic”. Totodată, soluţia asigură posibilitatea ajustării flexibile a aspectului exterior şi a componenţei informaţiei de pe ecran şi celei tipărite, necesare angajatului pentru efectuarea operaţiunilor. Ajustarea asigură multilingvismul interfeţei şi a introducerii informaţiei. În procesul efectuării operaţiunilor pot fi implicaţi câţiva executori, de exemplu, pentru autorizarea unor anumite operaţiuni, distribuind optim drepturile de acces la diferite acţiuni.

  • Dezvoltatori de înaltă Calificare
  • Ani de Experiență în Dezvoltare Sistemelor Informaţionale
  • Bănci din Diferite țări al CSI
  • Proiecte la Scară Largă Completate cu Succes